Studenti Socijalne pedagogije u Zenici

Dobrodošli na naš blog... za sve informacije javite se na mail studenti.sp@gmail.com

25.06.2009.

Danas, 25.06.2009. god u 17 sati održava se Okrugli sto na temu „Socijalni pedagog – podrška pozitivnom razvoju zajednice

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET

U ZENICI

ODSJEK ZA SOCIJALNU PEDAGOGIJU

 

 

U organizaciji Odsjeka za socijalnu pedagogiju Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici, povodom završetka studija prve generacije studenata Socijalne pedagogije, planira se održavanje Okruglog stola na temu „Socijalni pedagog – podrška pozitivnom razvoju zajednice“, na kojem će učestvovati eminentni bosanskohercegovački stručnjaci: prof. dr. Ismet Dizdarević, prof. dr. Mujo Slatina, prof. dr. Izet Pajević, nastavnici, saradnici i studenti Odsjeka za socijalnu pedagogiju na Zeničkom univerzitetu.

Cilj organizacije ovog događanja je da se pred stručnom i akademskom javnošću, pred zajednicom, afirmiraju stručne kompetencije koje diplomirani socijalni pedagog stiče tokom studija.

Izlaganjem učesnika, studentskim prezentacijama njihovih projekata realiziranih u zajednici sa različitim grupama, te prezentacijom rezultata istraživanja provedenog u susjednoj Hrvatskoj o samoprocjeni kompetentnosti socijalnog pedagoga u izuzetnoj praktičnoj djelotvornosti rješavanja problema pojedinca i zajednice, nedvojbeno se želi ukazati na činjenicu da je socijalni pedagog nužan dio tima u pomagačkim profesijama.

U ovom momentu socijalni pedagog je prisutan u nomenklaturi zanimanja i ono što je sigurno jeste to da se otvara potreba za njegovim angažovanjem u socijalnom, zdravstvenom, pravosudnom, obrazovnom, nevladinom sektoru, što će biti popraćeno uvrštavanjem socijalnog pedagoga u sistematizacije radnih mjesta, a to je potpuno blisko evropskim trendovima, te onom što možemo pratiti u susjednoj Hrvatskoj i Sloveniji.

Također, diplomirani socijalni pedagozi mjesto svog profesionalnog potvrđivanja mogu pronaći i kroz projekte tzv. Zajednica koje brinu, poput projekta čija realizacija se planira u partnerstvu sa Općinom Zenica, a u kojem bi se reagiralo programima osnaživanja pojedinaca, grupa i zajednice, ovaj put umreženih u zajedničkom  stručno vođenom i evaluiranom nastojanju.

U toku je formiranje Udruženja socijalnih pedagoga kao institucionalnog okvira za njihovo djelovanje u zajednici, o čemu će javnost biti blagovremeno informirana.

Također u narednoj godini planira se održavanje Prvog kongresa studenata socijalne pedagogije Bosne i Hercegovine, te Treća znanstvenostručna konferencija s međunarodnim učešćem Sistem preveniranja socijalnog isključivanja mladih“.

Očito je da proces profesionalizacije poziva socijalnog pedagoga ulazi na velika vrata i u naše društvo.

Na Okrugli sto su pozvani predstavnici Ministarstva civilnih poslova BiH, predstavnici federalnih i kantonalnih resornih ministarstava, predstavnici kantonalnih i općinskih javnih ustanova, osnovnih i srednjih škola i sportskih klubova sa područja Općine Zenica, te nevladinih organizacija, udruženja građana koja djeluju na području cijele Bosne i Hercegovine, a u području čijeg interesa je djelovanje diplomiranih socijalnih pedagoga.

 

28.04.2008.

AKTUELNI TRENDOVI U ETIOLOGIJI, FENOMENOLOGIJI I TRETIRANJU MALOLJETNIČKE DELINKVENCIJE

Dr. sci. Irena Cajner- Mraović,  dekanica MUP Policijske akademije – Visoke policijske škole u Zagrebu, socijalni pedagog, svojim gostovanjem 18. 4. 2008. godine na Islamskom pedagoškom fakultetu privukla je mnoge zainteresirane građane Zenice.

 

Svoje izlaganje o AKTUELNIM TRENDOVIMA U ETIOLOGIJI, FENOMENOLOGIJI I TRETIRANJU MALOLJETNIČKE DELINKVENCIJE gošća je učinila naročito zanimljivim navodeći primjere iz susjedne nam Republike Hrvatske, čime je posvjedočila bogato iskustvo na ovom polju rada. Naglasila je da je potrebno zapitati se zašto se dešava maloljetnička delikvencija, pa potom djelovati, također je istaknula važnost preveniranja ove pojave i ulogu socijalnog pedagoga u radu sa ovom populacijom.

 

Prezentacija je okončana velikim brojem pitanja od strane studenata socijalne pedagogije, ali i drugih posjetilaca.

 

 Razgovaralo se o mogućim intervencijama i važnosti postojanja ovakvog odsjeka. Studenti su shvatili važnost gostovanja profesora sa ovako bogatim teorijskim i praktičnim iskustvom, pa su izrazili želju da ih u budućnosti bude još više. 

 

28.04.2008.

Prvo Bio- bihevioralno istraživanje među injekcionim korisnicima droga u BiH

U velikoj Sali Općine Zenica, 17. 4. 2008. godine, zeničkoj javnosti su prezentirani rezultati Bio- bihevioralnog istraživanja među injekcionim korisnicima droga u Zenici, Banjaluci i Sarajevu.

 

 Navedeno istraživanje je prvo ove vrste u BiH, a njime je ispitana stopa zaraženosti HIV- om, hepatitisom B i C i sifilisom injekcionih korisnika droga, također je procijenjena i stopa rizičnog ponašanja.

 

 Istraživanje je sproveo UNICEF u saradnji sa NVO “Margina”, “Viktoria” i “Proi” 2007. godine, a finansirano je od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj (SIDA) i organizacije Irish Aid.

 Nakon prezentacije rezultata istraživanja otvorila se zanimljiva diskusija na ovu temu i došlo se do interesantnih zaključaka. Prezentaciji je prisustvovao veliki broj uposlenika Kantonalne bolnice u Zenici, Kantonalnog zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti, Centra za socijalni rad, Ministarstva unutrašnjih poslova, Kazneno- popravnog zavoda i dr. zainteresirani građani i članovi vladinog i nevladinog sektora, kao i studenti nekih fakulteta Univerziteta u Zenici.

 Došlo se do zaključka da je ovo veoma vrijedno istraživanje veliki korak u prevenciji konzumiranja narkotika i širenja zaraznih bolesti, te bi ga bilo potrebno ponoviti 2009. godine, uključivši veći broj ispitanika i više gradova BiH.

 

17.04.2008.

Riječi ovisnika u fazi liječenja...

 

                        

 

                                           ŽELIŠ LI...?

Želiš li da ti majka i sestra padaju u nesvijest pred očima?

Da li želiš da se tučeš sa svojim ocem i da završiš u muriji zbog toga?

Da li želiš da viđaš poglede koji ti se potajno podsmjehuju?

Da li želiš da budeš bez cure?

Da li želiš da svako jutro piješ kafu sam u kafiću kao da si gubav?

Želiš li svako jutro isti problem?

Želi li neko da bude iz dana u dan sve ružniji i ružniji?

Želi li iko da krizira?

Želi li iko da krade?

Želi li iko da ga murija stalno tuče?

ŽELI LI IKO DA BUDE OSTAVLJEN I ZABORAVLJEN?

...

Na kraju krajeva... Želi li iko SMRT???

Toliko pitanja, a isti odgovor!

Sumnjam da iko ovo želi, ali ako se ipak nekada, negdje pojavi osoba koja ovo želi....

Droga će mu ostvariti OVE želje!!!

 

16.04.2008.

Praksa studenata Socijalne pedagogije...

 Već smo spomenuli da studenti svoje teoretsko znanje primjenjuju u praksi u mnogim institucijama u Zenici.

Velika i značajna saradnja je ostvarena sa Centrom za socijalni rad iz Zenice. Naši studenti su stekli mnoga praktična iskustva radeći u Dijagnostičko- opservacionom centru Centra za socijalni rad u Zenici, gdje su radili individualno sa maloljetnicima kojima je izrečena odgojna mjera pojačanog nadzora. Također se radilo na unapređivanju uspjeha u školi i motiviranju maloljetnika za prosocijalno ponašanje. Osim projekta DOC-a, studenti su bili uključeni i u projekat „Veliki brat- Velika sestra” koji je plod saradnje studenata Socijalne pedagogije, Centra za socijalni rad u Zenici i Doma za djecu bez roditeljskog staranja „Dom- Porodica” u Zenici. Tokom realizacije ovog projekta studenti su redovno posjećivali Dom za nezbrinutu djecu i provodili vrijeme sa štićenicima Doma. Svaki student koji je učestvovao u projektu imao je jedno dijete („malog brata- malu sestru”) s kojim je intenzivno radio. Za to vrijeme je preuzeo ulogu njegovog „Velikog brata- Velike stestre” i brinuo se o njegovom napretku. To je uključivalo brigu o školskom uspjehu, prosocijalnom ponašanju i savladavanju problema iz prošlosti. I nakon završetka projekta većina studenata je nastavila posjećivati djecu iz Doma, kako se ona ne bi osjećala zapostavljenima.

Studenti Socijalne pedagogije imaju priliku da svoje torijsko iskustvo sprovedu u praksu i kroz  rad u Dnevnim centrima (Centrima za produženi boravak) za djecu sa poteškoćama u učenju i ponašanju u OŠ «Skender Kulenović» i «Edhem Mulabdić». Studenti po pažljivo razrađenom programu, u pratnji supervizora, kroz različite radionice rade sa djecom na  njihovoj motivaciji za školu, organizovanju slobodnog vremena, jačanju protektivnih faktora, socijalizaciji. Kroz aktivno učešće djeca sa našim studentima uče različite vještine kako da se suoče sa teškoćama u školi, sa prijateljima, kod kuće. Ovakvim i sličnim projektima studenti imaju priliku da praktično sprovedu teorijsko znanje koje stiču tokom studija, te razvijaju vještine koje treba da posjeduje svaki socijalni pedagog.

 

Pored ovakvih aktivnosti studenti imaju priliku da rade i sa osobama sa posebnim potrebama. UG «Naš Most» u saradnji sa UG» Svjetlost» zajedno sa studentima Odsjeka za socijalnu pedagogiju rade na projektu u cilju osvještavanja i sezibiliziranja društva za osobe sa posebnim potrebama. Kroz različite art radionice, studenti imaju priliku da nauče različite art tehnike, ali i da se druže sa osobama koje su marginalizirane, osobama sa mentalnim poteškoćama. Planirane su različite aktivnosti koje podrazumijevaju druženja, posjete, izlete, izložbe. Finalna faza projekta podrazumijeva otvaranje prodajne izložbe zajedničkih radova osoba sa posebnim potrebama i studenata koja će imati za cilj upozvanjanje javnosti sa njihovim radom. 

 

Studenti također rade i sa romskom populaciju volontirajući u „Romano“ centru. Ovdje rade sa djecom predškolskog i školskog uzrasta, gdje im pomažu u savladavanju školskog gradiva kao i samom motivisanju za polazak u školu. Također se sa djecom rade različite radionice koje imaju za cilj  socijalizaciju i prevenciju poremećaja u ponašanju.

 

 

16.04.2008.

PROJEKTI STUDENATA 3. GODINE SOCIJALNE PEDAGOGIJE

Kako  smo već spomenuli, studenti Socijalne pedagogije su učestvovali u mnogim projektima, čime su svoje teoretsko znanje sprovodili u praksu.

Prvi projekat realiziran je 2006. godine pod sloganom „... i JA to mogu!“ Zvanični naziv projekta bio je „Senzibiliziranje šire društvene zajednice za probleme osoba sa poteškoćama u razvoju“.

 Ciljevi projekta bili su:

- podizanje nivoa svijesti o potrebama osoba sa poteškoćama u razvoju radi lakšeg sprovođenja procesa inkluzije

- zapošljavanje osoba sa poteškoćama u razvoju i stvaranje boljeg društvenog položaja tih osoba

-  humaniziranje i educiranje šire društvene zajednice

Faze projekta:

- teorijski vođeno samoeduciranje studenata

- snimanje video clipa (koji možete pogledati na našem blogu)

- sprovođenje anketa (anketu smo sproveli među učenicima 7. i 8. razreda osnovnih škola, među učenicima srednjih škola i među roditeljima učenika od 1. do 4. razreda osnovnih škola na području općine Zenica)

- statistička obrada rezultata ankete

- prezentacija rada (prezentacija projekta održana je u februaru 2007. godine u Velikoj Sali Fakulteta)

U toku realizacije projekta posjetili smo Osnovnu školu „Simin Han” kod Tuzle, jer je ova škola prva škola u Bosni i Hercegovini koja je u potpunosti počela sprovoditi inkluziju. Realizacijom projekta uspjeli smo barem donekle zainteresirati zeničku javnost za osobe sa poteškoćama u razvoju, a i sami smo se naučili pravilnijem ophođenju sa ovom populacijom.

Studenti treće godine Odsjeka za socijalnu pedagogiju Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici u okviru Granta za mlade podržani su od strane Općine Zenica u realizaciji  projekta pod nazivom «Preveniranje ovisnosti o narkoticima unutar rizične populacije».

Studenti su pri ralizaciji projekta, koja je trajala od septembra do decembra 2007.godine, posjetili pet komuna za odvikavanje od ovisnosti na području BiH, i to «Izlaz» u Ilijašu, «Cenacolo» u Međugorju, «Proi» kod Kaknja, «Crops» u Smolući kod Tuzle i «Kampus» u Rakovici kod Sarajeva. Sa štićenicima svih komuna studenti su obavili grupni i indivnidualni intervju, napravili audio i video zapis, što su  iskoristili kao materijal za film  koji će, nadamo se, biti od koristi mladoj populaciji. Svaki od štićenika je imao priliku da napiše svoju životnu priču, teške trenutke i patnje koje mu je donijelo konzumiranje nakotičkih sredstava. Njihove životne priče i korisne savjete mladima planirali smo sažeti u jednu zbirku koja bi bila dostupna učenicima osnovnih i srednjih škola.

 

Razgovor na ovu temu  sa učenicima osnovih i srednjih škola na području Općine Zenica održan je 18. 12. 2007. godine. Učenici su mogli pogledati film o živim svjedočenjima ovisnika u fazi liječenja, te da razgovaraju sa bivšom ovisnicom koja im je približila svoje iskustvo. Učenici su dobili hemijske olovke sa natpisom 'Život je san, sanjaj bez droge' i  informativne brošure, koje su studenti napravili, čiji je sadržaj prožet 'glasom' ljudi koji su prošli to  mračno iskustvo drogiranja.

 

Nakon uspješne realizacije, kojom su bili zadovoljni donatori, projekat je dodatnim finansiranjem produžen na drugu fazu. Studenti su ta sredstava iskoristili za umnožavanje filma, tako da sve osnovne i srednje škole na području Općine Zenica u svojoj arhivi mogu imati i ovaj film. Brošure i plakate koje su također rađeni u prvoj fazi projekta dodatnim sredstvima su dorađene i printane u znatnijem tiražu.

 

 

 

 
16.04.2008.

Znanstveno-stručne konferencije

22. 4. 2006. godine u Hotelu „Internacional” održana je znanstveno- stručna konferencija sa međunarodnim učešćem pod nazivom „Sistem preveniranja socijalnog isključivanja mladih”. To je prva konferencija ovakvog tipa na našem fakultetu, a imala je za cilj dalji razvoj novoosnovanog Odsjeka za socijalnu pedagogiju. Voditelj projekta Konferencije je doc. dr. Edina Vejo.

Druga naučna konferencija na istu temu održana je 10.11. 2007. godine. Na konferenciji su svoje radove prezentirali stručnjaci iz Zenice, Sarajeva, Tuzle, Zagreba i Irana. Od posebne važnosti za nas bila je posjeta prof. dr. Josipe Bašić, profesorice sa Edukacijsko- rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koja je svojim dugogodišnjim iskustvom i stručnošću uveliko doprinjela uspjehu Konferencije. Bitno je spomenuti da su svoj doprinos Konferenciji dali i studenti, koji su izvršili izbor literature iz socijalne pedagogije na njemačkom i engleskom govornom području i prezentirali dotadašnje projekte studenata javnosti. U svrhu promoviranja Konferencije i potcrtavanja njenih zadataka izdat je i Zbornik radova koji je okupio radove univerzitetskih nastavnika i stručnjaka iz prakse koji su kroz svoje profesionalno djelovanje pratili socijalnopedagoške ideje prevencije u zajednici.

31.03.2008.

Socijalna pedagogija?

Odsjek za socijalnu pedagogiju osnovan je 2005. godine na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici. Dodiplomski studij traje osam, a postdiplomski dva semestra. Po završetku studija student stiče zvanje diplomirani socijalni pedagog koje mu otvara vrata raznih institucija, koje rade po principu „ gledati u ono od čega drugi okreću glavu“. Studenti u toku svog studija stječu teorijsko znanje iz pedagoške, psihološke i psihopatološke grupe predmeta. Samim tim što se naš Odsjek nalazi na Islamskom pedagoškom fakultetu u naš studij ukomponavana je i duhovnost kroz koju se studenti osposobljavaju da u svom radu koriste i tu dimenziju ličnosti. Bitno je spomenuti da naglasak nije samo na islamu, nego se studenti upoznaju i sa drugim religijama, pa tako i osobe druge vjeroispovijest mogu bez problema pohađati ovaj studij. Osim toga posvećuje se pažnja izgradnji emocijonalnog profila ličnosti budućih socijalnih pedagoga. Uzimajući u obzir činjenicu da je Socijalna pedagogija nešto novo na našem prostoru, studenti su nailazili na poteškoće pri realzaciji praktične nastave, ipak je većina studenata, kako kroz volonterski rad tako i kroz realizaciju projekata, uspjela steći praktično iskustvo. Detaljnije razrađen nastavni plan i program možete vidjeti   na www.ipf.unze.ba/index.php. 

 Šta je to „socijalni pedagog“? Uobičavamo reći da je to spoj pedagoga, psihologa i socijalnog radnika. Mnogi ljudi ne prave razliku između socijanih radnika i socijalnih pedagoga, međutim, socijalno-pedagoški rad ne predstavlja prvenstveno „gašenje požara“, nego prati i podržava ljude u procesima savladavanja života i razvoja ličnosti, kao i rad na unapređivanju mentalnog zdravlja u zajednici.

Polje rada socijalnog pedagoga obuhvata rad: 

-sa djecom bez roditeljskog staranja 

-u centrima za djecu i omladinu (nevladine organizacije i sl.) 

-u centrima za psiho-socijalnu podršku ( krizni centri, žrtve nasilja, „mlade majke“..) 

-u đačkim i studentskim domovima i internatima 

-u centrima za metalno zdravlje 

-u predškolskim i školskim ustanovama

-u centrima za socijalni rad

-na ispunjavanju slobodnog vremena djece, omladine i odraslih

-u centrima za liječenje bolesti ovisnosti (alkoholizam, narkomanija...)

-u institucijama koje pružaju pomoć osobama sa poteškoćama u razvoju 

-u kazneno-popravnim zavodima

-u domovima za stare i iznemogle osobe
Studenti Socijalne pedagogije u Zenici
<< 06/2009 >>
nedponutosricetpetsub
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
282930

MOJI LINKOVI

Zenicaanketa

Studenti u posjeti Centaru za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama (CROPS) u Tuzli